Change The Language
Connect With Us
Empasoft | Блог
113
archive,paged,category,category-113,paged-2,category-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Блог

Device lock нь дурын хэрэглэгчийн интернет сүлжээ, device болон тодорхой аппликейшнд нэвтрэх эрхийг хязгаарлах, хэрэглээг хянах зэргээр байгууллагын файл, дата алдагдахаас сэргийлэх хяналт, хамгаалалтын оновчтой шийдэл юм....

Мэдээллийн технологийн дэд бүтцийн үндсэн суурь нь Active Directory (Домэйн) юм. Байгууллага өсөж, хөгжихийн ирээр, маш олон төрлийн удирдлага зохион байгуулалтын системтэй болсон байдаг. Эдгээр олон төрлийн системийг Active Directory-д нэгтгэн оруулах боломжтой. Active Directory (Домэйн) нь байгууллагын төвлөрсөн удирдлагын системд бүртгэлтэй хэрэглэгчдийн байгууллагын бүхий...

Microsoft Exchange (Хамтын ажиллагааны шийдэл) Exchange имэйл үйлчилгээ нь байгууллагын имэйл хүлээн авах, явуулах системийг сайжруулж, мэдээлэл алдагдахаас хамгаална. Exchange-ийг байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, ажлын хэрэгцээ шаардлага зэрэгт тохируулан зохион байгуулах боломжтой. Гар утас, Outlook Web аппликейшн ашиглан хаанаас ч ажил хэргээ үргэлжлүүлэн явуулахад тань туслах...

Cloud (үүлэн) тооцоолол гэдэг нь сүлжээнд холбогдсон програм хангамж ба виртуал хэлбэрт шилжсэн техник тоног төхөөрөмж, тэдгээрийг уян хатан удирдан зохицуулах програм хангамж болон үйлчилгээний цогц байдлыг хэлнэ. Энэхүү тооцоолол нь хэрэглэгчдэд нөөц (техник хангамж, програм хангамж, сүлжээ, хадгалах байр сав гэх мэт) болон үйлчилгээг...